Deutsch Polski

MANV-Simulation vom 01. bis 02.03.2019

Scenariusz: Skrzyżowanie dwóch dróg krajowych. Kolizja samochodowa – miniautobus, kilka samochodów osobowych. Wszędzie ranni. Zadysponowano łącznie do obsadzenia przez uczestników 11 karetek podstawowych, 2 karetki specjalistyczne i 4 helikoptery. Wirtualnie zostały zaangażowane do pomocy inne jednostki, m.in. Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Powiatu MOL. Sprawiało to wrażenie ogromnej autentyczności, gdy 40 ratowników medycznych z Niemiec i Polski przystąpiło do wspólnych ćwiczeń ratunkowych. Symulacje tego typu nigdy nie zastąpią rzeczywistości, są jednak doskonałym sposobem przygotowania ratowników medycznych na wypadek wystąpienia sytuacji zdarzenia masowego, wymagającego współpracy transgranicznej.

Symulacja ta, przygotowana z ogromną starannością, została zorganizowana w ramach projektu INTERREG V A „Transgraniczne ratownictwo medyczne w powiecie Märkisch-Oderland i w Województwie lubuskim” i przeprowadzona w Witnicy – w siedzibie partnera projektu Gminy Witnica – w dniach 1 i 2 marca 2019 roku.

Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie gotowości i przygotowania polskich i niemieckich ratowników medycznych do przeprowadzania wspólnych akcji transgranicznych w wypadku wystąpienia zdarzeń masowych. Ważną częścią ćwiczeń było przestrzeganie procedur krajowych, które określają, jak i na jakich warunkach ratownicy medyczni mogą uczestniczyć w zdarzeniach masowych w kraju sąsiada. Łącznie przeprowadzono dwa ćwiczenia symulacyjne pod kierownictwem niemieckich instruktorów zdarzeń masowych. Uczestnicy mieli możliwość wdrożenia w drugim ćwiczeniu udoskonaleń, będących wynikiem analizy pierwszego ćwiczenia, przeprowadzonego zgodnie przygotowanym scenariuszem.

Pod koniec obie strony oceniły w zaangażowany sposób przebieg symulacji. Dyskusja była tak intensywna, iż w jej trakcie uczestnicy zrezygnowani z tłumaczenia, wykorzystując na przemian gorzej lub lepiej znajomość języka angielskiego i język ciała.

Podsumowując: współpraca organizatorów ćwiczeń z uczestnikami była doskonała.