Deutsch Polski

MANV-Simulation am 09.11.2019

Drugie ćwiczenia symulacyjne w ramach projektu INTERREG, dotyczące zdarzeń masowych, miało miejsce w dniu 09.11.2019 w Strausbergu.
Zgodnie z przygotowanym scenariuszem nastąpił wybuch w laboratorium chemicznym w gimnazjum w Seelow. Niemieckie, a także polskie ekipy ratownicze szybko znalazły się na miejscu zdarzenia i udzieliły pomocy 18 poszkodowanym osobom. Akcją kierowali niemieccy koledzy.

Uczestniczący szybko odnaleźli różnice w sposobie podejścia do przeprowadzania akcji ratunkowych w przypadku zdarzeń masowych przez polska i niemiecką stronę. Ale także wśród niemieckich pracowników ratownictwa medycznego rozgorzała ożywiona dyskusja na temat optymalnej metody radzenia sobie z powstałą sytuacją. Podsumowując stwierdzono, iż istnieje kilka sposobów na osiągnięcie pomyślnego wyniku w niesieniu pomocy w zdarzeniach masowych.

Jako element zaskakujący trenerzy załadowali w pobliżu laboratorium chemicznego niekonwencjonalne urządzenie wybuchowe i przeciwpożarowe (USBV). Chodziło o to, aby ratujący przyjrzeli się także otoczeniu i ewentualnym zagrożeniom. Była to niespodzianka i dlatego też odnalezienie USBV zajęło uczestniczącym pewną ilość czasu. Po czym kierownictwo operacyjne przeprowadziło szybką i celową ewakuację budynku i tym samym scenariusz ten się zakończył.

Podsumowując, wszyscy biorący udział uznali to wydarzenie za użyteczne i życzyliby sobie powtórzenia ćwiczeń. Nowe pomysły i spostrzeżenia zabrali ze sobą nie tylko uczestniczący. Także trenerzy potraktowali to jako impuls do dalszej pracy.