Deutsch Polski

Funduszu Małych Projektów (FMP)

W tej zakładce znajdą Państwo projekty z tzw. „Funduszu Małych Projektów” - finansowane w okresie 2014-2020 z programu INTERREG V A. Fundusz ten zapewnia finansowanie mniejszych (o wartości dofinansowania do 25.000,00 EUR) projektów transgranicznych.

Są to projekty, które przede wszystkim mają przyczynić się do intensyfikacji współpracy w sektorze społecznym i publicznym. Wspierane są zwłaszcza te przedsięwzięcia, które mają na celu budowanie i nawiązywanie długoterminowej współpracy transgranicznej.

Charakteryzują się one w szczególności tym, że działają lokalnie/regionalnie, wnosząc w ten sposób istotny wkład w integrację europejską w regionie. Dzięki instrumentom finansowym europejska polityka wspierania regionów staje się namacalna dla wielu obywateli - z konkretnych przedsięwzięć mogą oni bezpośrednio, na co dzień korzystać bądź ich bezpośrednio doświadczyć.