Deutsch Polski

Wspólna wiedza, wspólny język, wspólny cel

Celem projektu jest przygotowanie w obszarze wsparcia służb ratowniczych do transgranicznej pomocy w nagłych przypadkach już na etapie edukacji, a tym samym zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Wspólne obowiązkowe praktyki polskich studentów ratownictwa medycznego ze Szczecina i niemieckich uczniów zawodu ze Strausbergu wspierają bezpośrednio współpracę i kompetencje międzykulturowe na bazie znajomości języka sąsiada. Innowacyjność projektu polega na zapewnieniu młodym ludziom szansy na rozwój zawodowy poprzez generowanie i udoskonalanie ich pomysłów już na etapie nauczania, prowadzących do wypracowania nowoczesnych rozwiązań, mających rzeczywiste zastosowanie w codziennych akcjach transgranicznych służb ratowniczych. Przyszli ratownicy powinni przede wszystkim nauczyć się, jak wykorzystać różną wiedzę i umiejętności poszczególnych członków międzykulturowego zespołu w taki sposób, aby powstawały rozwiązania, które z powodzeniem znajdą zastosowanie w transgranicznych działaniach ratowniczych.

Dane podstawowe

Partnerzy projektu

  1. Stacja Pogotowia Ratunkowego Powiatu Marchijsko-Odrzańskiego
  2. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Obszar działania:

Po stronie polskiej projekt obejmuje Województwo Zachodnio-Pomorskie, a po stronie niemieckiej Powiat Marchijsko-Odrzański, wchodzący w skład Kraju Związkowego Brandenburgia.

Działania w projekcie

  1. Certyfikowany kurs języka polskiego A1 (marzec- czerwiec 2019 r.)
  2. Przeprowadzenie obowiązkowej praktyki zawodowej w zespołach ratownictwa medycznego i w szpitalu (lipiec- sierpień 2019r.)
  3. Wspólne ćwiczenia praktyczne i symulacje niemieckich uczniów zawodu i polskich studentów podczas praktyki (lipiec-sierpień 2019r.)
  4. Wspólne imprezy integracyjne (lipiec -sierpień 2019r.)