Deutsch Polski

INTERREG V A

Regiony przygraniczne stanowią pomosty Europejskiej Unii Regionów. W wyniku współpracy ponad granicami, formalne granice państwowe tracą na znaczeniu. W celu wspierania współpracy transgranicznej Unia Europejska uruchomiła program operacyjny INTERREG. Program ten zapewnia wsparcie finansowe dla projektów preferujących współdziałanie wzdłuż europejskich granic.

Kraj Związkowy Brandenburgia i Województwo Lubuskie w okresie finansowania 2014–2020 mają do dyspozycji na ten cel ok. 100 mln euro. Wspierane są tylko te projekty, w których kooperują ze sobą niemieccy i polscy partnerzy. Finansowanie projektu zawsze składa się z wkładu własnego biorących udział w projekcie i kwoty dofinansowania.

Najważniejszymi celami Pogotowia Ratunkowego Powiatu Märkisch-Oderland, Spółki z.o.o. pożytku publicznego (GRMOG) w zakresie współpracy transgranicznej jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów w regionie przygranicznym i usunięcie przeszkód spowodowanych położeniem obszaru wsparcia na terenie dwóch państw.

Podstawą prawną jest umowa ramowa z 2012 r. między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, na bazie której negocjowane są porozumienia pomiędzy poszczególnymi powiatami i miastami Brandenburgii a Wojewodą Lubuskim. W między czasie wynegocjowano ostateczną formę porozumienie między powiatami: Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße, Görlitz, niezależnymi miastami na prawach powiatu – Frankfurt (Oder) i Cottbus a Wojewodą Lubuskim, które zostanie sygnowane najprawdopodobniej w 2 kwartale 2020 roku. Oznacza to, iż od tego momentu nic nie stoi na przeszkodzie współpracy transgranicznej w dziedzinie ratownictwa medycznego w obszarze wsparcia.