Deutsch Polski

Podpisanie Porozumienia

W dniu 30 sierpnia 2021 roku, po długoletnich negocjacjach, podpisano porozumienie o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym pomiędzy Wojewodą Lubuskim a sygnatariuszami czterech powiatów: Märkisch-Oderland, Spree-Neiße, Oder-Spree, Görlitz oraz dwóch miast na prawach powiatu: Frankfurtu nad Odrą i Cottbus. Porozumienie to uzupełnia o konkretne regulacje i procedury zawartą już w 2011 roku Umowę ramową o współpracy transgranicznej służb ratowniczych między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską. Celem porozumienia jest w szczególności możliwość zwrócenia się o wsparcie do sąsiednich służb ratowniczych w przypadkach, gdy służby ratownicze danego kraju nie są w stanie udzielić pomocy w odpowiednim czasie.

Podpisanie porozumienia odbyło się w Gorzowie Wielkopolskim w siedzibie Wojewody Lubuskiego. "Dzięki temu porozumieniu ratownictwo medyczne będzie profesjonalizowane, optymalizowane i otrzyma solidne podstawy" - powiedział Michael Ranft, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów Brandenburgii. „Współpraca, „na co dzień" wymaga jednak szczególnie wysokiego stopnia koordynacji i regulacji, zwłaszcza w zakresie ratownictwa medycznego, tym bardziej, iż trzeba pokonać bariery językowe", powiedział Gernot Schmidt, starosta powiatu Märkisch-Oderland, przy okazji podpisania porozumienia. Wraz z zawarciem porozumienia stworzono podstawę prawną dla podejmowania akcji ratowniczych w innym państwie. Oznacza to, że w razie nagłego wypadku w regionie przygranicznym brandenburscy dyspozytorzy mogą ze swoimi kolegami z regionu Województwa Lubuskiego koordynować w sposób najbardziej korzystny dla pacjenta przebieg akcji i w razie potrzeby wezwać służby ratownicze kraju sąsiedniego. Umowa reguluje również kwestie odpowiedzialności, przejęcia kosztów czy właściwego szpitala docelowego. Katastrofy, wypadki i choroby nie respektują granic państwowych. Porozumienie ma na celu zapewnienie w nagłych przypadkach możliwie najszybszej pomocy medycznej z użyciem najbardziej odpowiednich środków ratunkowych. Jest to kolejny duży krok w kierunku wypracowywania wspólnej przestrzeni życiowej i ekonomicznej w regionie.