Deutsch Polski

Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgii (InGRiP)

W tym projekcie GRMOG pełni rolę partnera. Celem przedsięwzięcia jest integracja i optymalizacja współpracy transgranicznej instytucji publicznych i służb odpowiedzialnych za ratownictwo medyczne. Niemieccy i polscy ratownicy medyczni odbywają wspólne bilingualne ćwiczenia symulacyjne z zakresu pomocy i opieki nad pacjentami w nagłych przypadkach Celem działań szkoleniowych jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez skuteczną koordynację procedur medycznych w nagłych wypadkach niwelując bariery językowe. W pierwszej kolejności pięciu pracowników GRMOG bierze udział w kursie języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego z ratownictwem medycznym w celu zapewnienia odpowiedniej komunikacji w trakcie transgranicznych akcji ratunkowych Nabyte umiejętności językowe i ich utrwalenie (e-learning) pozwalają następnie na wzięcie udziału w dwujęzycznym szkoleniu symulacyjnym opartych na scenariuszach, w których opracowaniu GRMOG odegrał znaczącą rolę. GRMOG bierze także aktywny udział w opracowaniu analizy dotyczącej możliwości i zagrożeń związanych z uczestnictwem w działaniach ratownictwa lotniczego w ramach współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym. Niezbędna dyskusja ma na celu nowelizację istniejącej umowy ramowej i ustalenie priorytetów w zakresie negocjowania przyszłych umów o współpracy w odniesieniu do transgranicznego ratownictwa lotniczego.

Dane podstawowe

Obszar działania:

Po stronie polskiej projekt obejmuje całe Województwo Zachodniopomorskie, a po stronie niemieckiej powiaty Vorpommern – Greifswald i Märkisch-Oderland.