Deutsch Polski

INTERREG-VI-A spotkanie sieciowe

Korzystając ze środków Funduszu Małych Projektów, realizowanego w ramach programu operacyjnego „Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020” Pogotowie Ratunkowe powiatu Märkisch Oderland (GRMOG) zorganizowało w dniu 28 kwietnia 2022 r. spotkanie sieciowe, którego celem było przygotowanie do nadchodzącego okresu finansowania z funduszy europejskich w regionie przygranicznym pod hasłem "INTERREG VI - z właściwymi partnerami we wspólną przyszłość”.

Przedstawiciele Wspólnych Sekretariatów z Löcknitz i Frankfurtu nad Odrą przedstawili około 60 uczestnikom osie priorytetowe i specyficzne cele programów oraz ramy finansowe dla obu obszarów wsparcia w nowym okresie finansowania. Powiat Märkisch-Oderland wraz z położonymi na jego terenie miastami i gminami mają tę przewagę, że mogą składać wnioski o dofinansowanie w obu obszarach wsparcia.

Dyrektor zarządzający GRMOG, pan Armin Viert, miał przyjemność powitać pana Buchtę, przedstawiciela Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich Brandenburgii, jak również przedstawicieli euroregionów "Pomerania", „Viadrina" i „Sprewa-Nysa-Bóbr", pracowników niemieckich i polskich służb ratowniczych, urzędów powiatowych i wojewódzkich jak również przedstawicieli gmin i jednostek straży pożarnej po obu stronach granicy.

Celem spotkania sieciowego było również przekazanie doświadczeń z poprzednich edycji programu INTERREG władzom i instytucjom dotychczas niezaangażowanym oraz poszukiwanie odpowiednich partnerów po stronie niemieckiej i polskiej poprzez bezpośrednią wymianę pomysłów na projekty. Uzgodniono w tym dniu, iż powstanie kolejny mały projekt mający na celu wzmocnienie i dalsze połączenie w sieć dyspozytorni medycznych na pograniczu polsko-niemieckim. Projekt ten wzmocni i ugruntuje podpisane w sierpniu 2021 r. porozumienie o współpracy transgranicznej służb ratowniczych między Niemcami a Polską oraz wypełnieni treścią określone w nim cele.

Panowie Viert i Werner – reprezentujący GRMOG, przedstawili pomysły na projekty, które będą realizowane w nadchodzącym okresie INTERREG VI. Pod względem merytorycznym kontynuowana będzie dotychczasowa intensywna współpraca z polskimi instytucjami kształcącymi przyszłych ratowników medycznych, ale będą także realizowane nowe, ukierunkowane na przyszłość działania, pozwalające podejść w innowacyjny sposób do zadań transgranicznego ratownictwa i wdrożyć je w życie, a w dłuższej perspektywie posłużą one jako projekty modelowe do realizacji w całym polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Jednym z takich przykładów jest budowa i prowadzenie transgranicznej stacji pogotowia ratunkowego z udziałem polsko- niemieckiego personelu. Obaj prelegenci zgodzili się, że transgraniczne służby ratownicze i związane z nimi wyzwania można "ożywić" i wdrożyć tylko dzięki tak konkretnym działaniom. Jeśli osoby odpowiedzialne za ratownictwo medyczne po obu stronach granicy nie podejmą takich wyzwań, ratownictwo transgraniczne nigdy nie wyjdzie poza status porozumienia na piśmie.