Deutsch Polski

Wspólny język ratuje życie

Projekt jest kontynuacją realizowanego aktualnie przedsięwzięcia w ramach FMP Euroregionu Pro Europa Viadrina. Ma na celu przygotowanie zarówno niemieckich uczniów zawodu jak i polskich studentów ratownictwa medycznego do realizacji Umowy ramowej o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Uczniowie zawodu i studenci będą przede wszystkim uczyli się języka sąsiada. Zapoznają się także z fachową terminologią z zakresu ratownictwa medycznego. W ten sposób projekt przyczyni się do promowania kompetencji międzykulturowych. Ponieważ polscy studenci posiadają już certyfikat językowy (TELC) na poziomie A2,będą kontynuować naukę języka na poziomie B1, a następnie rozpoczną naukę na poziomie B2. Ta sama zasada dotyczy B2. Niemieccy uczniowie zawodu będą się uczyć języka polskiego naukę na poziomie A2 i rozpoczną poziom B1.

Ponadto odbędą się wspólne bilingualne ćwiczenia symulacyjne w najpierw w Strausbergu a następnie w Szczecinie. Poza praktycznymi spostrzeżeniami dotyczącymi wykonywania zawodu, uczestniczący poznają także sposób komunikowania się w bilingualnych zespołach.

Ponadto pol. studenci odbędą 3-tyg. praktykę w Strausbergu (40h w szpitalu na SOR i 60h w pogotowiu ratunkowym.). W trakcie pobytu w Niemczech studenci odwiedza wspólnie z niem. uczniami Instytut Medyczny Kliniki Charité w Berlinie.