Deutsch Polski

Wspólny język ratuje życie

Projekt jest kontynuacją zrealizowanego przedsięwzięcia w ramach FMP Euroregionu Pro Europa Viadrina. Ma na celu przygotowanie zarówno niemieckich uczniów zawodu jak i polskich studentów ratownictwa medycznego do realizacji Umowy ramowej o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Uczniowie zawodu Stacji Pogotowia Ratunkowego Powiatu MOL i studenci medycyny ratowniczej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie będą przede wszystkim uczyli się języka sąsiada. Zapoznają się także z fachową terminologią z zakresu ratownictwa medycznego. W ten sposób projekt przyczyni się do promowania kompetencji międzykulturowych. Ponieważ polscy studenci posiadają już certyfikat językowy (TELC) na poziomie A2, będą kontynuować naukę języka na poziomie B1, a następnie rozpoczną naukę na poziomie B2. Niemieccy uczniowie zawodu będą się uczyć języka polskiego na poziomie A2 i rozpoczną poziom B1.

Ponadto odbędą się wspólne bilingualne ćwiczenia symulacyjne w najpierw w Strausbergu a następnie w Szczecinie. Poza praktycznymi spostrzeżeniami dotyczącymi wykonywania zawodu, uczestniczący poznają także sposób komunikowania się w bilingualnych zespołach.

Ponadto polscy studenci odbędą 3-tyg. praktykę w Strausbergu (40h w szpitalu na SOR i 60h w pogotowiu ratunkowym). W trakcie pobytu w Niemczech studenci odwiedzą wspólnie z niemieckimi uczniami Instytut Medyczny Kliniki Charité w Berlinie.

Dane podstawowe

Partnerzy projektu

  1. Stacja Pogotowia Ratunkowego Powiatu Marchijsko-Odrzańskiego
  2. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Obszar działania:

Po stronie polskiej projekt obejmuje Województwo Zachodnio-Pomorskie, a po stronie niemieckiej Powiat Marchijsko-Odrzański, wchodzący w skład Kraju Związkowego Brandenburgia.

Działania w projekcie

  1. Język niemiecki/poziom B1/ Szczecin /język polski /poziom A2/Strausberg
  2. Język niemiecki /poziom B2/Szczecin /język polski/poziom B1 /Strausberg
  3. Praktyka /pogotowie ratunkowe/szpital/Strausberg
  4. Bilingualna symulacja + wycieczka (klinika Charité Berlin)