Deutsch Polski

Polsko-niemiecki obóz treningowy

Celem zrealizowanego projektu było rozszerzenie i poprawa jakości polsko-niemieckiej współpracy w zakresie ratownictwa medycznego na obszarze wsparcia. Wiąże się to również z nadrzędnym celem udostępnienia tej samej jakości usług medycznych w nagłych wypadkach pacjentom po obu stronach granicy. Koncepcja obozu treningowego została opracowana przez Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim z myślą o polskich ratownikach. Obozy maja miejsce już od lat w miejscowości Karpacz (Polska, Sudety). GRMOG skorzystał z wieloletniego doświadczenie polskiego partnera i zaproszenia do udziału w zajęciach niemieckich ratowników. Tego typu działania wpisują się konsekwentnie w strategię współpracy transgranicznej w zakresie pomocy medycznej w nagłych wypadkach w obszarze przygranicznym. Motywacją niemieckich ratowników do udziału w obozie była nie tylko możliwość zdobycia cennych nowych doświadczeń zawodowych w ekstremalnych warunkach, ale również możliwość pogłębienia wiedzy o kraju sąsiada.

Dane podstawowe

Partnerzy projektu

  1. Stacja Pogotowia Ratunkowego Powiatu Marchijsko-Odrzańskiego
  2. Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Obszar działania:

Po stronie polskiej projekt obejmuje Województwo Lubuskie, a po stronie niemieckiej Powiat Marchijsko-Odrzański, wchodzący w skład Kraju Związkowego Brandenburgia.

Działania w projekcie

  1. Szkolenie wprowadzające do ratownictwa górskiego, wodnego i lodowego /5.01.2019 r./ Strausberg.
  2. Zimowy obóz treningowy w dniach 14-17.02. 2019 r. w Karpaczu (Sudety, Polska), w którym wzięło udział 40 osób (w tym 15 niemieckich ratowników medycznych i 25 polskich studentów ratownictwa medycznego). Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej, podzielonej na medycynę ratunkową i blok sportów zimowych, w sumie 35 godzin (resuscytacja, działania przywracające funkcje życiowe, ratownictwa górskiego i lawinowego, orientacji w terenie z mapą - tradycyjna mapa, urządzenia GPS- i kompasem oraz jazda na nartach).