Deutsch Polski

Polsko-niemiecki obóz treningowy

Celem zrealizowanego projektu było rozszerzenie i poprawa jakości polsko-niemieckiej współpracy w zakresie ratownictwa medycznego na obszarze wsparcia. Wiąże się to również z nadrzędnym celem udostępnienia tej samej jakości usług medycznych w nagłych wypadkach pacjentom po obu stronach granicy. Koncepcja obozu treningowego została opracowana przez Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim z myślą o polskich ratownikach. Obozy maja miejsce już od lat w miejscowości Karpacz (Polska, Sudety). GRMOG skorzystał z wieloletniego doświadczenie polskiego partnera i zaproszenia do udziału w zajęciach niemieckich ratowników. Tego typu działania wpisują się konsekwentnie w strategię współpracy transgranicznej w zakresie pomocy medycznej w nagłych wypadkach w obszarze przygranicznym. Motywacją niemieckich ratowników do udziału w obozie była nie tylko możliwość zdobycia cennych nowych doświadczeń zawodowych w ekstremalnych warunkach, ale również możliwość pogłębienia wiedzy o kraju sąsiada.