Deutsch Polski

Auftaktveranstaltung

W dniu 6 czerwca 2018 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy odbyło się uroczyste otwarcie projektu „Transgraniczne ratownictwo medyczne w powiecie MOL i w Województwie Lubuskim”. Zaproszeni zostali zainteresowani niemieccy i polscy obywatele, uczniowie zawodu ratownika, pracownicy służb medycznych, przedstawiciele władz administracyjnych, samorządów regionalnych, euroregionów i innych zainteresowanych podmiotów.

Konferencję otworzył uroczyście starosta Powiatu MOL Gernot Schmidt, po nim kolejno wystąpili: Dariusz Jaworski (Burmistrza Miasta i Gminy Witnica), Armin Viert (Dyrektor zarządzający Centrum Pogotowia Ratunkowego Powiatu MOL), Łukasz Dombek (Naczelnik Wydziału Inwestycji Miasta i Gminy Witnica), Andrzej Szmit (Dyrektor Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.) oraz Toralf Schiwietz (Dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Mittlere Oder e.V. w Euroregionie Pro Europa Viadrina).

Popołudniowe warsztaty dotyczące tematyki zdarzeń masowych, reanimacji i podręcznika dla transgranicznych służb medycznych, stały się także dla 60 uczestników „Kick-off Meeting” platformą wspólnych rozmów i nawiązania pierwszych kontaktów sieciowych.

Kształtujemy potencjał współpracy transgranicznej w zakresie usług ratowniczych – to motyw przewodni podsumowujący spotkanie inauguracyjne.
Konferencja otwierająca projekt pobudziła dyskusję na temat znaczenia kompetencji międzykulturowych dla promocji zdrowia w regionie.