Deutsch Polski

Reanimation 11. & 18.09.2021

W ramach projektu w odstępie jednotygodniowym odbyły się po raz trzeci (11.09. 2021 r. w Gorzowie) i po raz czwarty (18.09.2021 r. w Strausbergu) ćwiczenia resuscytacyjne. Ćwiczenia te oparte były na scenariuszach przypadków i przećwiczone kilkakrotnie na fantomach. W Gorzowie scenariusze przygotowali i przeprowadzili polscy instruktorzy. W Strausbergu odpowiadali za to niemieccy instruktorzy.

Organizatorzy w Gorzowie zaprezentowali uczestnikom nowy Telesystem wezwań do nagłej pomocy, który jest obecnie testowany. W związku z tym pojawiło się wiele pytań dotyczących kompetencji i podstaw prawnych.

Dwujęzyczne zespoły ratownicze musiały się wykazać wiedzą i profesjonalizmem podczas realizacji poszczególnych scenariuszy. Treść zadań została opracowana na podstawie rzeczywistych przypadków. Po każdym ćwiczeniu następowała wymiana doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem różnic i podobieństw w systemach ratowniczych obu krajów. I to stanowi najważniejszy element ćwiczeń - przygotowanie do przyszłej współpracy transgranicznej, która znalazła swoją podstawę w podpisanym 30 sierpnia 2021 roku Porozumieniu o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym.