Deutsch Polski

MANV-Simulation am 23.11.2019

Kolejne zorganizowane w ramach projektu ćwiczenia ze zdarzeń masowych odbyły się po raz drugi w Witnicy w dniu 23.11.2019 roku. Tym razem w reżyserii polskiego partnera: Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie. Po części teoretycznej dotyczącej podstaw prawnych funkcjonowania ratownictwa medycznego w Polsce, rozpoczęła się, na przykładzie wybuchu w laboratorium chemicznym, cześć praktyczna ćwiczeń. Na sukces złożyły się takie elementy jak: jasno określone cele z położeniem punktu ciężkości na współpracę, wyraźnie zaznaczony zakres odpowiedzialności i omówienie zaplanowanych szczegółów. Ważnym założeniem było to, aby symulacja, przy zachowaniu należytych proporcji związanych z wykorzystaniem zasobów ludzkich i materialnych, była realnym odzwierciedleniem rzeczywistego zdarzenia masowego. Po zakończeniu ćwiczeń doszło do dyskusji, podczas której otwarcie, niemniej z odpowiednia doza wrażliwości podjęto temat ulepszeń. Zanotowano pomysły dotyczące przygotowania następnych ćwiczeń. Jedno jest pewne – po przeprowadzeniu w ramach projektu trzech transgranicznych symulacji zdarzeń masowych – zainteresowanie po obu stronach wzrasta.