Deutsch Polski

Reanimation 07.09.2019

W dniu 7 września 2019 r. 22 ratowników medycznych z Powiatu MOL, miasta Gorzów Wlkp. i Gminy Witnica pomyślnie ukończyło w Strausbergu pierwsze transgraniczne szkolenie symulacyjne w zakresie resuscytacji. Odpowiednie ćwiczenia zostały opracowane w ramach projektu: „Grenzüberschreitender Rettungsdienst im Landkreis Märkisch-Oderland und in der Wojewodschaft Lubuskie / Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w Powiecie Marchijsko-Odrzańskim i Województwie Lubuskim” pod kierownictwem Działu Szkoleń Centrum Ratownictwa Medycznego Powiatu MOL. W ten sposób niemieccy i polscy ratownicy medyczni uczą się korzystać z wiedzy i umiejętności swoich sąsiadów, optymalizując wspólne działania transgraniczne bez obaw i uprzedzeń. Jest to sposób na efektywne usprawnianie opieki w nagłych wypadkach w regionie przygranicznym. A czasu jest niewiele. To, co do niedawna było raczej nieformalne lub nie miało miejsca, zostanie objęte ochrona prawna najpóźniej do końca 1. kwartału 2020 roku. Ratownicy niemieccy będą uprawnieni do ratowania polskich pacjentów i odwrotnie. Uregulowana została także sprawa wypłacania ubezpieczeń.

Szkolenie symulacyjne obejmowało cześć teoretyczną dotyczącą różnic systemowych oraz aspektów prawnych. Ważną część szkolenia stanowiły praktyczne ćwiczenia, w których wspólne ratowano pacjentów. Zespół instruktorów partnera wiodącego opracował scenariusze w taki sposób, aby symulacje przebiegały w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i miały autentyczny charakter. Uczestnicy wyrazili ogromne zadowolenie. Szczególnie cenna była bezpośrednia wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi kolegami. Po zakończeniu zajęć wszyscy uczestnicy zebrali się przy grillu, aby w przyjemnej atmosferze zakończyć pracowity dzień.

W 2020 r. odbędą się w ramach projektu 3 dalsze tego typu ćwiczenia symulacyjne w celu przygotowania łącznie 60 ratowników medycznych w Powiecie MOL, mieście Gorzów Wlkp. i Gminie Witnica do udzielania transgranicznej pomocy w dziedzinie ratownictwa medycznego. Następne ćwiczenie odbędzie się wiosną 2020 r. po stronie polskiej pod przewodnictwem partnera z Gorzowa.