Deutsch Polski

Reanimation 19.09.2020

W dniu 19.09.2020 r. po raz drugi odbyły się polsko-niemieckie ćwiczenia reanimacyjne w ramach projektu INTERREG: "Transgraniczna Służba Ratownicza w Powiecie Märkisch-Oderland i w Województwie Lubuskim". Czymś wyjątkowym była możliwość ich przeprowadzenia w nowo wybudowanym nowoczesnym Centrum Symulacyjnym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Niemieccy uczniowie zawodu i polscy ratownicy medyczni rozwiązywali wspólnie zadania, które przygotował kierownik do spraw szkoleń Pogotowia Ratunkowego w Strausbergu. Ultranowoczesna technologia centrum symulacyjnego w Szczecinie sprawiła, że biorący udział zapomnieli, iż jest to symulacja zdarzenia - tak realistyczne były kulisy. Miało to ogromny wpływ na wykonywanie zadań – pełna koncentracja, wzajemna pomoc, maksymalne wykorzystanie posiadanych umiejętnościami. Polscy koledzy w imponujący sposób wspierali swoim doświadczeniem niemieckich ambitnych uczniów zawodu. Po raz kolejny uczestnicy nauczyli się wiele od siebie nawzajem, by dojść na nowo do wniosku: w nagłych wypadkach jesteśmy jednym zespołem.

Szkoda, że tym razem tylko nieliczni mieli szansę wziąć udział w symulacji. Przepisy higieniczne związane z pandemią nie pozwalają na to, aby w grupie ćwiczyło więcej niż 5-6 osób. Niemniej jednak wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni, ze symulacja doszła do skutku, mimo niesprzyjających okoliczności.