Deutsch Polski

Sommercamp vom 26. bis 30.05.21

Uzyskanie medyczno- technicznej wiedzy w zakresie ratownictwa stanowi wezwanie dla przyszłych ratowników medycznych. Nasz transgraniczny projekt ma na celu połączenie standardów kształcenia zawodowego ze specyfiką położenia na terenie przygranicznym. W związku z tym do lata 2022 roku zostanie zorganizowanych łącznie pięć wspólnych polsko-niemieckich obozów szkoleniowych dla studiujących z Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry oraz uczniów zawodu z Pogotowia Ratunkowego Powiatu Märkisch-Oderland. W dniach od 26.05.2021 do 30.05.2021 łącznie 40 uczestniczących pod opieką 16 instruktorów opuściło swoją dotychczasową strefę fizycznego i psychicznego komfortu i podjęło, pomimo trudnych warunków atmosferycznych, postawione przed nimi wezwania. Mottem obozu była współpraca w międzynarodowym środowisku oparta na wzajemnym respekcie oraz połączeniu samopomocy z pracą w zespole. Uczestnicy obozu treningowego nabyli umiejętności w następujących dziedzinach: ratownictwo medyczne, ratownictwo wodne, ratownictwo podwodne, medycyna nurkowa oraz ratownictwo wysokościowe i głębokościowe. Szczególnej koncentracji wymagały ćwiczenia ratownicze w przypadku uzbrojonych poszkodowanych, a także rozpoznania w terenie i kartografii. Tutaj doświadczenia praktyczne oparły się o przygodę. Nocny marsz orientacyjny w terenie leśnym zmusił uczestników do posługiwania się mapami i urządzeniami GPS oraz postępowania w trudnym terenie. Padający nieprzerwanie deszcz wystawił uczestników na dodatkowa próbę. Osiągnięcie wyznaczonych celów pośrednich podczas marszu było wskazówka dla uczestniczących, jak daleko można przekroczyć osobiste granice i w ten sposób otworzyć sobie nowe perspektywy działania. Każdy kolejny dzień wypełniony był nowymi i różnorodnymi zadaniami. Dużo praktyki i mało teorii. Zajęcia sportowe i treningi umiejętnościowe rozpoczynały i kończyły każdy dzień. Ostatni wieczór upłynął na wspólnej zabawie z tańcami i śpiewem, zapominając o barierach językowych. Reakcja żegnających się była jednoznaczna: oczekiwanie na następny obóz treningowy.