Deutsch Polski

Jesienny obóz treningowy 2022

Zdarzenia masowe były motywem przewodnim jesiennego obozu treningowego 2022 w ramach projektu INTERREG „Wspólna wiedza, wspólny język, wspólny cel”. Od 19 do 22 października 2022 roku łącznie dziewiętnastu polskich studentów i niemieckich uczniów zawodu zdobywało wiedzę i odbywało ćwiczenia w tym ważnym temacie. Obszerny program szkoleniowy przygotowali instruktorzy Steffen Scholl i Ronny Meier (obaj z pogotowia ratunkowego powiatu Märkisch-Oderland).

Pierwszy dzień szkolenia rozpoczął się, przy wsparciu dwóch nauczycieli, od czterech godzin nauki języka fachowego po polsku i po niemiecku. Ponadto powtórzono podstawy obsługi radia cyfrowego oraz ćwiczono orientację z mapą topograficzną.

W dniu 20.10.2022 roku odbyły się dwa wykłady dotyczące procedury zdarzeń masowych w Niemczech i w Polsce zwracające uwagę na wiele podobieństw i subtelne różnice. Studiujący i uczniowie zawodu mieli okazję wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę podczas dwóch ćwiczeń symulacyjnych. Po południu uczestniczący podzieleni na dwie grupy udali się na ćwiczenia orientacyjne przez Strausberg, gdzie w sześciu punktach czekały na nich zadania do wykonania związane z tematem zdarzenia masowe.

W piątek wszyscy uczestniczący wraz z instruktorami pojechali najpierw na lotnisko w Neuhardenberg. Tutaj w godzinach porannych przeprowadzono dwa ćwiczenia symulacyjne, w których uczniowie zawodu i studenci wcielali się w przypisane im role. Po obiedzie obie grupy przeprowadziły ćwiczenia symulacyjne ze zdarzeń masowych w Centrum Powiadamiania i Szkolenia Powiatu Märkisch-Oderland w Seelow. Na koniec dnia uczestnicy zapoznali się z zadaniami Jednostki Szybkiego Reagowania (SEE) „Sanität” w Seelow i wspólnie rozstawili namiot medyczny. SEE jest jednostką ochrony przed katastrofami i podlega powiatowi Märkisch-Oderland. Po powrocie do Strausbergu, przygotowano wszystkie materiały i pojazdy do ostatniego dnia ćwiczeń.

W sobotę po wczesnym śniadaniu uczestniczący obsadzili w mieszanych zespołach karetki niemieckich i polskich służb ratowniczych. O godzinie 9.45 wszyscy zostali zaalarmowani o zaplanowanym na dużą skalę przez powiat Märkisch-Oderland ćwiczeniu na lotnisku w Neuhardenberg. Airbus A-320 stracił podwozie podczas podejścia do lądowania, w wyniku czego samolot zapalił się. Około 25 pacjentów musiało zostać poddanych leczeniu. W ćwiczeniach wzięło udział około 280 pracowników służb ratunkowych z Niemiec i Polski, w tym obrony cywilnej, straży pożarnej i policji. Około godziny 13.00 wszystkie osoby poszkodowane zostały skategoryzowane, opatrzone i przetransportowane do szpitali.

Niezwykłe było to, jakie kompetencje i wiedzę zdobyli uczestnicy w ciągu trzech dni szkolenia, które potrafili tak wspaniale wykorzystać podczas ćwiczenia końcowego. W trakcie ćwiczeń ścisłe współpracowali ze sobą, z perspektywy zewnętrznej bariera językowa była nierozpoznawalna. To potwierdza, że zdecydowanie powinniśmy dalej podążać obraną drogą i w najbliższych latach kontynuować i intensyfikować transgraniczne szkolenia i dokształcanie z udziałem uczniów zawodu niemieckiej służby ratowniczej i polskich studentów medycyny ratunkowej. Zapisy na najbliższy obóz zimowy w styczniu 2023 roku wskazują, że zainteresowanie wzrasta.

Składamy serdeczne podziękowania służbom ochrony przeciwpożarowej i przed katastrofami powiatu Märkisch-Oderland za możliwość udziału w ćwiczeniach, SEE San z Seelow, SEE San ze Strausbergu, panu Piotrowi Rossbachowi ze służb ratowniczych Oberhavel za tłumaczenia, a także firmie ARMED ze Starego Kurowa, która wsparła nas trzema pojazdami i personelem podczas ćwiczeń.