Deutsch Polski

Ratownictwo medyczne- bez granic

Drugi obóz treningowy z udziałem niemieckich uczniów zawodu i polskich studentów ratownictwa medycznego

W niespełna osiem tygodni po podpisaniu Porozumienia o współpracy dotyczącej realizacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym (Porozumienie) pomiędzy brandenburskimi powiatami Mariach-Oderland, Oder-Spree i Spree-Neiße oraz miastami na prawach powiatu Frankfurt nad Odrą i Cottbus, a także saksońskim powiatem Görlitz a Wojewodą Województwa Lubuskiego odbył się, w ramach projektu INTERREG "Wspólna wiedza, wspólny język, wspólny cel", drugi polsko-niemiecki obóz treningowy.

Otwarcie nastąpiło 20 października w Centrum Ratownictwa Medycznego w Strausbergu. Pan Armin Viert, dyrektor zarządzający Centrum oraz rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim Pan Henryk Piekarski powitali 40 polsko-niemieckich uczestników oraz 15 instruktorów. Pan Viert w swojej prezentacji zapoznał uczestników z warunkami Porozumienia oraz przedstawił pomysły na projekty w kolejnej fazie finansowania INTERREG od 2021 roku.

Punktami ciężkości podczas 5-dniowego obozu było niesienie pomocy pacjentom w nagłych wypadkach w terenie górskim, a także obsługa niezbędnego sprzętu do wspinaczki. W tym celu wszyscy uczestnicy otrzymali odpowiednie wyposażenie wraz z kaskiem ochronnym oraz pod nadzorem dwóch polskich instruktorów zapoznali się z pozostałymi materiałami, takimi jak liny, karabinki a także technikami wiązania węzłów.

Wczesnym rankiem 21 października wszyscy uczestnicy i instruktorzy wyruszyli do Karpacza u podnóża Snieżki w polskich Sudetach. Po przybyciu na miejsce około południa, natychmiast rozpoczęło się szkolenie praktyczne bezpośrednio na skalnej ścianie w czterech polsko-niemieckich grupach. W kolejnych dniach ćwiczono wspinaczkę, spuszczanie po linie, zabezpieczanie pacjentów na noszach, ratowanie pacjentów w górach, posługiwanie się mapami i urządzeniami GPS, a także podstawowe zabiegi resuscytacyjne oraz zabezpieczenie poszkodowanych w wypadku zdarzeń masowych. Szkolenie zostało także ocenione pozytywnie przez przybyłych na miejsce przedstawicieli pozostałych partnerów projektu (Uniwersytet Zielonogórski, Lubuski Urząd Wojewódzki). W trakcie odbytego na miejscu spotkania roboczego wszyscy partnerzy wyrazili poparcie dla kontynuacji projektu oraz uzgodnili dalsze warunki ramowe obozów treningowych.

Ze względu na położenie miejsca szkolenia w górach, warunki pogodowe często stanowiły wyzwanie. Jednak wszyscy uczestniczący dobrze sobie z tym poradzili. Ważne było to, iż byli wyposażeni w odpowiednią odzież, która pozwala im na wykonywanie zadań także w czasie wichury i deszczu.

Pod koniec obozu w niedzielę, cała grupa wyruszyła na Snieżkę i mogła podziwiać pierwszy śnieg w tym sezonie. W blasku słońca wędrówka szlakiem nad Karpaczem była nagrodą za trudy poprzednich dni. Podsumowując: wszyscy uczestnicy stwierdzili, że ratowanie i opieka nad pacjentami w nagłych wypadkach przez dwujęzyczne zespoły ratownicze jest jak najbardziej możliwa i z pewnością stanie się w przyszłości integralną częścią ratownictwa medycznego w regionie przygranicznym.