Deutsch Polski

Auftaktveranstaltung

Celem Pogotowia Ratunkowego Powiatu Märkisch-Oderland sp. z. o. o. pożytku publicznego (GRMOG) jest stworzenie niezbędnych warunków do tego, aby niemieccy uczniowie zawodu i polscy studenci ratownictwa medycznego w obszarze wsparcia zostali przygotowani do pracy w transgranicznych służbach medycznych i zaoferowanie im w tym celu odpowiednich instrumentów.

Konferencja otwierająca, która odbyła się w dniu 12.09.2020 r. w Strausbergu dała początek wspólnemu dwuletniemu projektowi, z udziałem partnerów z Województwa Lubuskiego i Powiatu MOL, mającemu na celu podniesienie transgranicznych umiejętności wśród uczniów zawodu i studentów ratownictwa medycznego. W ciągu najbliższych dwóch lat w projekcie weźmie udział ok. 60 polskich studentów i 40 niemieckich uczniów zawodu.

W centrum uwagi imprezy inauguracyjnej projekt pod tytułem "Wspólna wiedza, wspólny język, wspólny cel” znalazło się pytanie, w jaki sposób można podnosić jakość przygotowania do pracy w transgranicznym ratownictwie medycznym. Po przemówieniu powitalnym radnego Powiatu Märkisch-Oderland, Pana Friedemanna Hanke, Pan Waldemar Gredka, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawił w swoim wystąpieniu ramy strukturalne i doświadczenia Urzędu gwarantujące jakość działań w projekcie. Pani Agnieszka Ziółkowska - Dziekan Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego - zwróciła uwagę na potrzebę wzmożonych wspólnych wysiłków na rzecz zapewnienia młodym absolwentom służb medycznych perspektyw zawodowych w transgranicznym ratownictwie medycznym w obszarze wsparcia.

W konferencji, która moderował dyrektor zarządzający GRMOG Armin Viert, dyrektor zarządzający Stowarzyszeniem Mittlere Oder e.V. Pan Toralf Schiwietz, podzielił się na zakończenie swoimi doświadczeniami na temat wartości dodanej współpracy transgranicznej w opiece zdrowotnej.